Gladsaxe Privatskole 

                           Skolen for dit barn

image

Antal elever


 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal
 
Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
  • Samlet elevtal pr. 5. september-2017:  176 elever