Gladsaxe Privatskole 

                           Skolen for dit barn

image

Profil

Pædagogiske principper

 
 
 Fakta om GP.
 
 
 
Gladsaxe Privatskole er stiftet 15. august 1956 og blev i 1975 en selvejende institution med undervisning fra 0. – 9. kl. I dag er vi en skole, som bygger på faglighed og tryghed med gensidig respekt og hensyntagen i et overskueligt miljø.
 
GP har én klasse på hvert klassetrin med som udgangspunkt 20 elever på alle klassetrin. Enkelte klasser har 21 elever
 
Skolen har ca. 175 elever, der undervises af 15 lærere inkl. børnehaveklasseleder, viceinspektør og skoleleder.
 
Skolens SFO hedder Regnbuen og har 6 ansatte. Regnbuen huser skolens elever fra 0. – 3. kl. efter skoletid, ligesom der er morgenåbent dagligt fra kl. 7. Regnbuen har åbent i alle ferier med undtagelse af 3 ugers lukning i juli.
 
Øvrige ansatte: skolesekretær og pedel..
 
Skolens bestyrelse består af 5 forældrevalgte medlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
 
Skolen har skolepsykolog, sundhedsplejerske og talepædagog fra Gladsaxe Kommune tilknyttet skolen.
 
Skolen er medlem af Danmarks Privatskoleforening, som er en sammenslutning af danske privatskoler. Danmarks Privatskoleforening er medlem af Frie Grundskoler, som igen er en sammenslutning af alle frie skoler i Danmark.
 
Skolens vedtægter følger Undervisningsministeriets standardvedtægter og er godkendt af Undervisningsministeriet.
 
Skolen er beliggende i et roligt villakvarter i Gladsaxe Kommune med gode trafikforbindelser.
 
Cirka 75 % af eleverne kommer fra Gladsaxe kommune, mens de øvrige kommer fra de omkringliggende kommuner. 
 
 
 
Vores mål og værdier.
 
 
På Gladsaxe Privatskole er det vores mål, at den enkelte elev får mulighed for en alsidig udvikling.
Eleven skal kunne deltage i en åben dialog og lære at tage kvalificeret stilling og ansvar ud fra et sagligt og fagligt grundlag.
 
Vi ønsker at den enkelte elev opnår den højest mulige faglige udvikling gennem samarbejde, selvstændig stillingtagen og ansvarlighed.
 
Vi har en mobbefri hverdag med plads til alle, hvor respekt og hensyntagen er en selvfølge. Desuden forventer vi en ordentlig omgangsform og omgangstone på skolen.
 
Vi bearbejder og håndterer hurtigt konflikter.
 
Vi forventer, at der vises hensyn til forskelligheder i forhold til familieforhold, religion og faglighed.
 
Hvordan gør vi?
 
Vi bruger almindelig klasseundervisning, samarbejde på tværs af klassetrin og samtaler mellem elev og lærer om faglige mål.
 
Vi benytter os af traditionelle og nye arbejdsmetoder f.eks. projektarbejde, storyline, emneorienteret undervisning, tværfaglighed, fordybelsesuger og featureuger.
 
Eleverne testes for deres faglige niveau flere gange i løbet af deres skoletid.
 
Med ovenstående tilgodeser vi de alsidige faglige udfordringer i forhold til fællesskabet og den enkelte elev.
 
Vores dagligdag er kendetegnet af et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Ud over det almindelige samarbejde i hverdagen, udmønter dette sig bl.a. i 2 årlige forældremøder og 2 årlige skole/hjemsamtaler. Mindre meddelelser sker via kontaktbog. Ellers kontakter læreren og forældrene hinanden personligt eller via telefon.
 
2 gange årligt får eleverne fra 1. – 2. klasse et udtalelsesblad. Fra 3. kl. gives standpunktskarakterer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Første skoledag starter med morgensang og modtagelse af nye elever
 
0.klasse modtages kl. 9, af skoleleder, børnehaveklasseleder
og skolevenner fra 5. kl.
 
15. august: skolens fødselsdag 
 
Sommerfest for hele skolen ultimo august
 
Idrætsdage for 3. – 6. kl. og 7. – 9. kl. i september.
 
Første forældremøde i alle klasser i august/september
 
Motionsdag fredag før efterårsferien.
 
Første forældresamtale i oktober/november i alle klasser
 
Terminsprøver 9. kl. i november
 
Klippe-klistre-dag som start på julemåneden.
 
Luciaoptog d. 13. december v. 5. kl.
 
Juleafslutning i Stengård Kirke m. krybbespil v. 4. kl.
 
Terminsprøver 8. kl. i januar
 
Projektopgave 9. kl.
 
Fastelavnsarrangement for 0. – 1. – 2. – 3. – 4. kl.
 
Anden forældresamtale i februar/marts/april
 
Temaforældremøde i marts/april
 
Karameldag (sidste skoledag 9. kl.) afsluttes m. samvær på lærerværelset og fælles frokost
 
Skriftlige og mundtlige prøver i 9. klasse
 
Årsprøver 5. – 6. – 7. – og 8. kl. i maj/juni
 
Translokation i Multisalen i Stengård Kirke fredag før sommerferien 
 
 
Morgensang har vi dagligt – dog ikke i prøveperioder. Fødselsdage fejres, fælles
beskeder, underholdning.
 
Obligatorisk hyttetur-lejrskole-rejse i 3. – 6. og 9. kl. 
 

Og så er der alle de andre arrangementer, som finder sted i løbet af skoleåret…………..